Witamy w sklepie Optyline.pl
PL

Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Zgodnie z ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1520) która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2020 r., nie ma możliwości wystawienia faktury do paragonu. W związku z powyższym podczas składania zamówienia prosimy o przemyślane zaznaczenie czy klient życzy sobie fakturę czy paragon, ponieważ nie będzie możliwości dokonania zmiany w późniejszym terminie.

1. Optyline dostępny pod adresem  www.optyline.pl  , prowadzony jest przez Zakład Optyczny Bartłomiej Mitek ul Gorzowska 68 74-320 Barlinek NIP:597-156-27-37. 
2. Optyline prowadzi sprzedaż detaliczną towarów za pośrednictwem sieci Internet. 
3. Warunkiem dokonywania zakupów jest zapoznanie się i akceptacja wszystkich postanowień niniejszego regulaminu. 
4. Cenniki i informacje umieszczone w serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, ale są zaproszeniem do składania zamówień (oferty kupna) na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.

SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

5. Zamówienia są przyjmowane przez strony www.optyline.pl
6. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z dobrowolną akceptacją przez Klienta regulaminu i potwierdzeniem wcześniejszej konsultacji z lekarzem specjalistą oraz że parametry zamawianych soczewek są zgodne z zaleceniami lekarza specjalisty. optyline nie ponosi odpowiedzialności za złe dopasowanie soczewek. 
7. Akceptowane przez optyline formy płatności to przelew bankowy. 
8. Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się po otrzymaniu przez optyline prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia oraz: 
a. w przypadku zamówienia płatnego tradycyjnym przelewem – po wpłynięciu pieniędzy na konto Zakład Optyczny Bartłomiej Mitek. 
9. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest między Klientem a optyline i jest umową zawieraną na odległość. Jej zawarcie następuje w momencie przyjęcia zamówienia do realizacji z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w par. 12. 
10. Termin otrzymania przesyłki to suma czasu realizacji zamówienia i czasu dostawy: 
a. czas realizacji zamówienia to czas od przyjęcia do skompletowania i wysłania zamówienia; 
b. czas dostawy zależy od Poczty Polskiej bądź firmy kurierskiej i optyline nie ponosi odpowiedzialności za terminowość oraz jakość usług dostawcy, ale jednocześnie dokłada starań by czas dostawy był jak najkrótszy. 
11. Optyline zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia od 2 do 14 dni roboczych w zależności od dostępności zamówionego towaru, towar jest na naszym magazynie - wyjątkiem są soczewki  astygmatyczne i soczewki o mocach dodatnich. W niektórych przypadkach czas realizacji może wynosic nawet 21 dni roboczych oraz oprawy okularowe których czas realizacji moze wynosic do 4-8 tygodni . W wyjątkowych sytuacjach, kiedy zamówiony towar charakteryzuje się nietypowymi parametrami, czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu, o czym Klient zostanie uprzednio poinformowany poprzez e-mail na adres podany w formularzu. 
12. Dostępność produktów:

a) soczewki kontaktowe sferyczne: 2- 9 dni roboczych

 soczewki kontaktowe toryczne: 3-21 dni roboczych

soczewki kontaktowe progresywne: 3-21dni roboczych

b) okulary: 2-21 dni roboczych, w zależności od wybranego modelu, koloru, rozmiaru. Informacji udzielamy telefonicznie bądź mailowo.

13. W przypadku złożenia zamówienia przekraczającego wartość 2 000 zł lub większą ilosc niż 3 pary okularów, optyline zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności do przelewu oraz ograniczenia w realizacji zamówienia,optyline nie prowadzi sprzedaży hurtowej okularów. 
W przypadku złożenia kolejnych zamówień przez klienta, Optyline zastrzega iż w przypadku zwrotu towaru zostanie odjęta klientowi prowizja dotpay i koszt przesyłki.
13a. Przy zakupie opraw okularowych ze szkłami korekcyjnymi wymagana jest zaliczka w kwocie 200zł
14. Optyline zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku: 
a. wątpliwości co do kompletności lub prawidłowości danych zawartych w formularzu zamówienia 
b. wątpliwości co do zamiaru wywiązania się z umowy przez Klienta 
c. wątpliwości co do zgodności zamiaru wykorzystania towaru z jego przeznaczeniem lub warunkami użytkowania 
d. kiedy w sytuacji opisanej w par 8. punkt b. okres od złożenia zamówienia do otrzymania pieniędzy na konto Zakład Optyczny B.Mitek przekroczy 10 dni roboczych. 
15. Wszystkie ceny podane w serwisie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla transakcji jest cena przypisana do produktu w momencie złożenia zamówienia.  optyline zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. 
16. Przesyłanie danych osobowych z formulazra zamówienia i/lub rejestracji oraz proces logowania odbywa się z pomocą bezpiecznego protokołu SSL. 
17. Optyline udostępnia każdemu zarejestrowanemu Klientowi stronę profilową, dostępną po autoryzacji, która pozwala na wgląd, modyfikację i usunięcie posiadanych przez optyline.  danych osobowych o Kliencie. 
18. Optyline przechowuje pliki cookies na komputerze Klienta w celu: utrzymania sesji po zalogowaniu, tworzenia statystyk oglądalności, lepszego dopasowania serwisu do potrzeb Klienta, emisji reklam o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Klienta. Pliki cookies nie przetwarzają ani nie przechowują żadnych danych osobowych pozwalających na identyfikację Klienta.

19. Klient dobrowolnie Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Optyline.pl, w postaci adresu e-mail, w celu zbadania opinii o poziomie zadowolenia z przeprowadzonego zakupu

  REKLAMACJE

20. Klient optyline jest zobowiązany do odpowiedniego zabezpieczenia przesyłki w trakcie transportu na adres: Zakład Optyczny ul.Gorzowska 68 74-320 Barlinek. Koszty zwrotu towaru ponosi kupujący.  Pieniądze zostaną przelane w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta ,jezeli nastąpiła niezgodnosc z zamówionym towarem. optyline nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.


21. W sytuacji, jeśli otrzymany towar jest niezgodny z umową, Klient ma prawo złożyć reklamację. Reklamowany towar wraz z paragonem (lub fakturą VAT) oraz z pismem wyjaśniającym niezgodność z umową Klient powinien na własny koszt odesłać na adres:Zakład Optyczny ul.Gorzowska 68 74-320 Barlinek . Reklamacje rozpatrywane będą najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania od Klienta przesyłki z reklamowanym produktem   (w sytuacja od nas niezależnych czas moze  sie wydłużyc). W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy i przesłany na koszt optyline do Klienta w ciągu 5 dni roboczych od uznania reklamacji, a jeśli z powodu wyczerpania stanu magazynowego będzie to niemożliwe, Klient otrzyma Karte Podarunkową  opiewającą na sume zamówienia do wykorzystania na stronie optyline.pl. optyline nie rozpatruje reklamacji pojedynczych soczewek kontaktowych, ani reklamacji bez załączonego dowodu zakupu (paragon, faktura VAT). 
22. W przypadku stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia przesyłki, rozpatrywane będą tylko reklamacje zawierające protokół uszkodzenia przesyłki podpisany przez Klienta i dostawcę. 
23. Towar na indywidualne zamowienie(np.soczewki astygmatyczne,okulary wedle specyfikacji klienta)-jest to taki na który się czeka wiecej niz 5dni roboczych, nie podlega  zwrotowi.


24.


Maksymalny czas na zwrot okularów to 14 dni od daty odebrania przesyłki - po tym terminie zwrot nie zostanie przyjęty.

Produkt nie może byc używany, musi miec oryginalne naklejki, ściereczki czyszczące nie mogą byc rozpakowane z foliowego woreczka.

Warunki przyjęcia zwrotu (dokumenty):

-wypełniony formularz  zwrotu-wymiany towaru, umieszczony jest w górnej części naszej  strony, paragon lub faktura jezeli była w przesyłce.


Bez tych dokumentów zwrot nie zostanie przyjęty.


Wyłączenie prawa do zwrotu towaru:

Prawo do zwrotu towaru nie dotyczy sprzedaży na odległość towarów wykonanych według specyfikacji Kupującego lub wyraźnie dostosowanych do potrzeb indywidualnych.
Towar na indywidualne zamówienie nie podlega zwrotowi.

Jeżeli klient dokonuje zwrotu towaru i finalna wartość zamówienia nie przekroczy 400zł, klientowi nie przysługuje darmowa dostawa.
Opis kosztów dostawy w dziale "Wysyłka".

Nie są przyjmowane zwroty lub wymiany towaru jezeli była na niego wystawiona faktura Vat.


24c.

Jak złożyc reklamację na okulary:


-konieczne jest przesłanie do nas oprawy  razem  z zakupionymi soczewkami, przesłanie samych soczewek okularowych bez oprawy lub odwrotnie- eliminuje reklamację. Reklamuje się cały produkt  a nie jego części;

-konieczne jest dodanie paragonu oraz karty gwarancyjnej;

-jezeli składa sie reklamacje na soczewki okularowe ,konieczne jest dodanie  opakowan po soczewkach.

-konieczny jest opis, czego tyczy się reklamacja;

-prosimy o podanie adresu zwrotnego oraz numeru telefonu kontaktowego.

-konieczne jest podanie numeru zamówienia, którego tyczy się reklamacja.


24 d.

 Sprzedawca nie odpowiada za usterki wynikające z naturalnego zużywania się produktu, jego części lub materiału, z którego został wykonany

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

25. optyline dokłada wszelkich starań, żeby opisy i parametry umieszczonych w na serwisie towarów odpowiadały rzeczywistości. optyline nie ponosi odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i opisów towaru lub nagłą ich zmianę przez jego producenta. 
26. optyline zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyn i bez uprzedzenia. Zmieniony regulamin wchodzi w życie w momencie opublikowania w serwisie. 
27. optyline zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych towarów do oferty lub ich wycofywania bez podania przyczyn i bez uprzedzenia. 
28. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy. 
29. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego

30. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.